Beryl

Beryl

Beryly jsou skupina minerálů, které patří do rodiny křemičitanů (silikátů), mezi odrůdy berylu patří například smaragd, morganit, zlatý beryl, akvamarín a další.

Velká naležiště Berylu jsou v řece Sanarka v Rusku, v horách Altai v Asii, nebo například v Nerchinské oblasti na Sibiři.
Malá naleziště jsou také například v Norsku, Německu, Irsku, Švédsko, Zambii, Brázilii a také v amerických státech jako je Idaho, Utah, Maine, New Hampshire nebo South Dakota.

Prehistoričtí hebrejci tento kámen uctívali a věřili že posiluje víru v boha. V některých částích světa se věřilo, že kámen má nadpřirozené schopnosti které toho, kdo jej nosí chrání před zlými duchy.

Podle dochovaných historických materiálů například slavný římský autor Pilny použival berylový prášek k léčbě očních problémů.
Arnoldus Saxo zhruba okolo roku 1220 zaznamenal, že kdo si tento kámen vzal sebou do nějaké sporu nebo do bitvy, získla nadprůměrný intelekt, který ho učinil neporazitelným.