Kategorie fotografií

Všechny kategorie
Celkem fotek: 840 (nové 0)

Nálezy - Praha
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Nálezy - Středočeský kraj
Celkem fotek: 14 (nové 0)

Nálezy - Jihočeský kraj
Celkem fotek: 248 (nové 0)

Nálezy - Plzeňský kraj
Celkem fotek: 3 (nové 0)

Nálezy - Karlovarský kraj
Celkem fotek: 2 (nové 0)

Nálezy - Vysočina
Celkem fotek: 104 (nové 0)

Nálezy - Ústecký kraj
Celkem fotek: 30 (nové 0)

Nálezy - Liberecký kraj
Celkem fotek: 10 (nové 0)

Nálezy - Královéhradecký kraj
Celkem fotek: 101 (nové 0)

Nálezy - Pardubický kraj
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Nálezy - Jihomoravský kraj
Celkem fotek: 21 (nové 0)

Nálezy - Olomoucký kraj
Celkem fotek: 4 (nové 0)

Nálezy - Moravskoslezský kraj
Celkem fotek: 19 (nové 0)

Nálezy - Zlínský kraj
Celkem fotek: 2 (nové 0)

Nálezy ze zahraničí
Celkem fotek: 123 (nové 0)

K určení
Celkem fotek: 6 (nové 0)

Sbírky
Celkem fotek: 106 (nové 0)

Zkameněliny
Celkem fotek: 12 (nové 0)

Lokality, krajina
Celkem fotek: 31 (nové 0)

Výstavy, burzy, akce
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Vybavení
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lidé
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Ostatní
Celkem fotek: 2 (nové 0)

Počasí

Navigace: Články » Článek

Turmalín

Datum přidání: 18.4.2014

Turmalíny jsou skupina klencových minerálů, cyklické silikáty s komplikovaným chemickým vzorcem obecného tvaru AD3G6(BO3)3[T6O18]Y3Z, kde:

A = Ca2+, Na+, K+, nebo chybí ([ ]) [pozice není ve struktuře obsazena - vakantní]
D = Al3+, Fe2+, Fe3+, Li+, Mg2+, Mn2+
G = Al3+, Cr3+, Fe3+, V3+
T = Si4+, někdy s příměsí Al3+ a B3+
Y = O2− nebo OH−
Z = F−, O2− nebo OH−
Název pochází ze sinhálského slova tura-malí- "kámen,který je znečišťován částečkami popela", kterým se označovaly krystaly dovážené do Evropy z Cejlonu.

Původ
Magmatický, metamorfní, hydrotermální a v žilách alpského typu. Vzniká za velkého rozpětí tlaků a teplot, a to jak ve svrchním plášti Země (70-80 km), tak i v hloubce pouze několika kilometrů. Je hlavním nositelem boru v zemské kůře.

Lze jej i poměrně snadno připravit v laboratorních podmínkách v mikrokrystalické podobě.

Morfologie
Krystaly jsou prizmatické, jehličkovité, vždy podélně rýhované. Dále tvoří zrnité, kompaktní, stébelnaté až vláknité agregáty, uspořádané nepravidelně nebo paprsčitě (turmalínová slunce).

Vlastnosti
Až na barvu a průhlednost má celá skupina turmalínů shodné vlastnosti.

- Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7–7,5, křehký, hustota 2,9–3,2 g/cm³, štěpnost nedokonalá podle {1011}, lom lasturnatý, nerovný.
- Optické vlastnosti: Barva: různá, podle odrůdy. Vyskytují se krystaly, které jsou v příčném nebo podélném směru vícebarevné. Lesk skelný, průhlednost: průhledný, průsvitný, neprůhledný (podle odrůdy), vryp bílý s barevným odstínem podle zabarvení odrůdy.
- Chemické vlastnosti: Složení variabilní, nestálé, značné příměsi Fe3+, Mg, Mn, Ca, někdy také Ti, Cr, V, Li aj. V kyselinách nerozpustný. Tmavé odrůdy bohaté na hořčík a chudé na železo se před dmuchavkou taví, ostatní se netaví.
Elektrické vlastnosti: Pyroelektrický a piezoelektrický. Zahříváním a třením se konce krystalů nabíjejí opačným elektrickým nábojem.

Minerály skupiny turmalínu
- Buergerit - NaFe3+3Al6(BO3)3Si6O18(O,F)4
- Dravit - NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
- Elbait - Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
- Feruvit - Ca(Fe2+,Mg)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
- Foitit - [ ][Fe2+2(Al,Fe3+)]Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
- Chromdravit - NaMg3(Cr3+,Fe3+)6(BO3)3Si6O18(OH)4
- Liddicoatit - Ca(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH,F)4
- Magneziofoitit - [ ](Mg2Al)Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
- Olenit - NaAl3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH)4
- Povondrait - NaFe3+3Fe3+6(BO3)3Si6O18(O,OH)4
- Rossmanit - [ ](LiAl2)Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
- Skoryl - NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
- Uvit - (Ca,Na)(Mg,Fe2+)3Al5Mg(BO3)3Si6O18(OH,F)4
- Vanadiumdravit - NaMg2V5Al(BO3)3Si6O18O(OH)

Využití
Používá se v elektrotechnice, barevné odrůdy jako drahokamy. Pro klenotnické účely slouží hlavně elbaity, dravity, liddicoatity a některé barevné turmalíny, u kterých není ještě zřejmé jejich zařazení. Bezbarvé se dříve používaly také v optice – brousily se z nich čočky.

Turmalíny se používají v léčitelství v Indii jako tlumiče bolestí, léčivé vody a ochranné talismany. Jako broušené se nejvíce cení paraiba turmalíny, indigolit a rubelit. Turmalíny jsou vícebarevné (melouny, mouřenínské hlavičky, řezy madagaskarských liddicoatitů). Pokrývají úplnou škálu barev.

Proslulé naleziště Dobrá Voda u Velkého Meziříčí poskytlo nový druh elbaitu, rossmanit. Povondrait byl pojmenován po profesoru Povondrovi, znalci turmalínů.

Turmalín je název z indického turamalí, pokrytý prachem. Turmalín je piezoelektrický a přitahuje tak částečky prachu a popela. Indové znali turmalíny z Hindukúše a Srílanky. Jedná se o nejsložitější silikát v přírodě. Japonští mistři zen-buddhismu ho pokládali za nepohyblivou živou bytost. Bráhmanismus ztotožňoval turmalín s šivalinga, sloupem absolutní záře Šivy, krále jogínů. Jak vehlasní mineralogové (Povondra, Hyrschl, ...), i badatelé v historii a legendách o drahokamech (R. Nový, J. Bauer), věnovali a věnují turmalínu patřičnou pozornost. Pozoruhodná je jakási nadkvantově kybernetická teorie vycházející z Véd Roberta A. Nového o drahokamech jako databankách informačního pole nebo substance ákáši. Turmalíny mají senzitivní osobě v meditaci nebo snění poskytovat poznatky o kosmologii a vícerozměrném pulsním čase (kálaspandana).

V devadesátých letech různí myslitelé a umělci rozšířili indické znalosti o turmalínech v širší veřejnosti. Od té doby jak sběratelská, tak jakási metafyzikální, až psychotronická či léčitelská žádanost různých druhů a odrůd turmalínů nadále trvá. Nejproslulejší turmalíny českých zemí poskytla oblast pegmatitů Vysočiny. Skvostné byly krystaly velkých rubelitů z Dobré Vody u velkého Meziříčí a Řečice.

Naleziště a lokality
Rozšířený horninotvorný minerál, který se vyskytuje v horninách vyvřelých (v granitech, dioritech, pegmatitech, syenitech), přeměněných (v granulitech) i usazených. V České republice pocházejí nejkrásnější turmalíny, skoryly, rossmanity, elbaity (verdelit,rubelit,indigolit),achroit a dravity z pegmatitů na Ždársku a Velkomeziříčsku

Zdroj: Wikipedia.czKomentáře:
 0


Kategorie videí

Všechny kategorie
Celkem videí: 135 (nové 0)

Z nalezišť (lokalit)
Celkem videí: 84 (nové 0)

O kamenech
Celkem videí: 16 (nové 0)

Ze sbírek
Celkem videí: 28 (nové 0)

Výstavy, burzy, akce
Celkem videí: 3 (nové 0)

Instruktážní videa
Celkem videí: 0 (nové 0)

Vzdělávací videa
Celkem videí: 0 (nové 0)

Zlatokopectví
Celkem videí: 0 (nové 0)

Zkameněliny
Celkem videí: 0 (nové 0)

Ostatní
Celkem videí: 4 (nové 0)

Statistika

Uživatelů celkem: 66
Počet fotek celkem: 840
Počet videí celkem: 135
Počet článků celkem: 21
Počet inzerátů celkem: 0

Nové fotky dnes: 0
Nové video dnes: 0
Nové články dnes: 0
Nové inzeráty dnes: 0

imineraly.cz 2014-2018 - Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno šíření materiálu bez souhlasu majitele.

Kód: Záškodný Marek  |  Webdesign: Pierre Borodin