Kategorie fotografií

Všechny kategorie
Celkem fotek: 840 (nové 0)

Nálezy - Praha
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Nálezy - Středočeský kraj
Celkem fotek: 14 (nové 0)

Nálezy - Jihočeský kraj
Celkem fotek: 248 (nové 0)

Nálezy - Plzeňský kraj
Celkem fotek: 3 (nové 0)

Nálezy - Karlovarský kraj
Celkem fotek: 2 (nové 0)

Nálezy - Vysočina
Celkem fotek: 104 (nové 0)

Nálezy - Ústecký kraj
Celkem fotek: 30 (nové 0)

Nálezy - Liberecký kraj
Celkem fotek: 10 (nové 0)

Nálezy - Královéhradecký kraj
Celkem fotek: 101 (nové 0)

Nálezy - Pardubický kraj
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Nálezy - Jihomoravský kraj
Celkem fotek: 21 (nové 0)

Nálezy - Olomoucký kraj
Celkem fotek: 4 (nové 0)

Nálezy - Moravskoslezský kraj
Celkem fotek: 19 (nové 0)

Nálezy - Zlínský kraj
Celkem fotek: 2 (nové 0)

Nálezy ze zahraničí
Celkem fotek: 123 (nové 0)

K určení
Celkem fotek: 6 (nové 0)

Sbírky
Celkem fotek: 106 (nové 0)

Zkameněliny
Celkem fotek: 12 (nové 0)

Lokality, krajina
Celkem fotek: 31 (nové 0)

Výstavy, burzy, akce
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Vybavení
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lidé
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Ostatní
Celkem fotek: 2 (nové 0)

Počasí

Navigace: Články » Článek

Nová konzerv. metoda fosilií

Datum přidání: 2.1.2015

Ing. Martin Dokoupil

Nová konzervační metoda třetihorních zkamenělin (bláta)

Porcelanity jsou vypálené kusy jílovců s pravěkou organickou hmotou.
Obecně lze říct, že porcelanity vznikají přirozenou cestou tak, že se samovznítí uhlí pod vrstvou jílovců, kde jsou obtisky třetihorních organismů, zejména listy a tyto zkameněliny de facto vypálí. Tam, kde tento podzemní požár nevznikne, jsou fosílie nevypáleny a jsou ve formě velice měkkého jílu či bláta.
Pro studium je to na jednu stranu dobře, protože se v blátě zachová i organická hmota (většinou tmavší než podklad), u listů konkrétně kutikula s průduchy a trichomy, ale na stranu druhou jsou vzorky velmi měkké a netrvanlivé. Jsou-li uloženy v muzeích či paleontologických sbírkách institucí může se i po několika letech či desítkách let provést jejich zrevidování a zařazení na základě anatomie pokožky, znaků průduchů a rostlinných chlupů a může se udělat popřípadě emendace rodové/druhové diagnózy celého rodu/druhu a přehodnotit tak tento taxon. Velice špatné však je, když se nám tento vzorek vyjmutý z půdy za několik desítek let rozpadne, potom samozřejmě je zrevidování nemožné.
Přemýšlel jsem proto nad tím, jak, zejména u velice měkkých a výhledově se rozpadajících vzorků, z nich vyrobit, po jejich detailním určení, umělý porcelanit. Nakonec jsem zvolil metodu, kdy se minimálně rok proschlé vzorky předvypálily v hrnčířské peci na +900 °C a poté ošetřeny kysličníkem železnatým (či měďnatým) na +1200 °C. Ošetřeny mohou být i dalšími přípravky. Tato metoda zaručuje trvanlivé vzorky, ale dojde k spálení zbytků organické hmoty na fosiliích. Je dobré proto tento postup udělat u zkamenělin výhledově se rychle rozpadajících a fosilií, které nemají organickou hmotu a je zde pouze obtisk. Takto ošetřený exponát je trvanlivý a více dekorativní, nelze s ním však počítat pro detailnější studium materiálů tak, jako je tomu u přírodních terciérních fosilií. Naproti tomu metoda je velice levná vzhledem k tomu, že hrnčířům zůstává plno nevyužitého prostoru v hrnčířských pecích.

Ing. Martin Dokoupil, M.Dokoupil@email.czliteratura:

Mach Karel, Prokop Jakub, Knor Stanislav: Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve, ISBN: 978-80-7296-074-3
Košťák Martin, Mazuch Martin et al.: Putování naším pravěkem, ISBN: 978-80-7296-078-1
Košťák Martin: Dávný svět zkamenělin, ISBN: 80-7296-030-X
Kvaček Zlatko et al.: Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve, ISBN: 80-7296-029-6
Kvaček Zlatko, Hurník Stanislav (2000): Revision of Early Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemia Tertiary. Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy 56 (1-2): 1-48.
http://www.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=881


lokalita Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Mostecká pánev, ČR
běžně se vyskytující rostliny a houby

„Ficus“ truncata („smokvoň“ uťatá), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
„Juglans“ acuminata („ořešák“ zašpičatělý), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
„Typha“ latisima („orobinec“ nejširší), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Acer angustilobum (javor úzkolaločný), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Acer intergerrimum (javor nejcelistvější), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Acer tricuspidatum (javor trojdílný), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Acer tricuspidatum f. productum (javor trojdílný forma productum), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Alnus gaudinii (olše Gaudinova – listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Alnus gracilis (olše štíhlá – plodenství), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Alnus julianiformis (olše julianotvará - listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Alnus kefersteinii (olše Kefersteinova - plodenství), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Alnus menzelii (olše Menzelova), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Ampelopsis sp. (loubinec), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Azolla ventricosa (azola nadmutá), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Azolla ventricosa (azola nadmutá), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Berberis berberidifolia (dřišťál dřišťálolistý), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Berchemia multinervis (berchemie mnohožilná), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Betula sp. (bříza), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Blechnum dentatum (žebrovnice zubatá), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Buzekia tertiaria (bůžekie třetihorní), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Calamus daemonorops (rotang – trnité pochvy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Calamus noszkyi (rotang Noszkyův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Carpinus grandis (habr velký), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Carya costata (ořechovec hranatý – plody), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Carya serrifolia (ořechovec pilolistý - listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Celtis japeti (břestovec Japetův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Cercidiphyllum crenatum (zmarličník vroubkovaný), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Comptonia difformis (postopčák znetvořený), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Craigia bronnii (kraigie Bronnova – plody), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Crataegus sp. (hloh), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Daphnogene polymorpha (skořicovník mnohotvárný), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Decodon gibbosus (dekodon přihrblý), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Diospyros brachysepala (tomel krátkokališní), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Diversiphyllum aesculapi (různolistec Eskulapův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Dombeyopsis lobata (dombeyopsis – listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Elephantosotis dvorakii (sloní uši Dvořákovy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Engelhardia masroptera (engelhardie vlkokřídlá – plody), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Engelhardia orsbergensis (engelhardie orsbergská – listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Equisetum braunii (přeslička Braunova – stonky), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev pánev, ČR
Equisetum parlatorii (přeslička Parlatova – oddenky), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Fagus deucalionis (buk Deukalionův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Fagus saxonica (buk saský – listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Fraxinus bilinica (jasan bílinský – listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Fraxinus macroptera (jasan velkokřídlý – plody), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Glyptostrobus europaeus (patisovec evropský), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Hydrochariphyllum buzekii (voďankolistec Bůžkův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Hydrochariphyllum miocenicum (voďankolistec miocénní), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Chaneya oehningensis (chaneya öhningenská), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Koelreuteria reticulata (svitel síťovitý), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Laurophyllum sp. div. (vavřínovec), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Leguminosites sp. div. (luštěnina), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Lemnospermum pistiforme (okřelkovec babelkovitý), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Limnobiophyllum expansum (bahnolistovec rozšířený - listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Liquidambar europaea (ambroň evropská), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Lygodium kaulfusii (lygodium Kaulfusovo), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Mahonia bilinica (mahonie bílinská), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Myrica ceriferiformis (vřesna voskonosnovitá - plody), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Myrica ceriferiformoides (vřesna pavoskonosnovitá - plody), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Myrica intergerrima (vřesna nejcelistvější - listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Myrica lignitum (vřesna uhelná – listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Nyssa haidingeri (tupela Haidingerova - listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Nyssa ornithobroma (tupela ptačí zob – plody), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Osmunda parschlugiana (podezřeň parschlungská), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Paliurus favonii (čišník Favonův – plody), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Paliurus tiliaefolius (čišník lípolistý - listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Parrotia pristina (parrotie dávná), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Phoenix bohemica (datlovník český), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Phyllites kvacekii (listovec Kvačkův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Pinus engelhardtii (borovice Engelhardtova – šištice), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Pinus ornata (borovice zdobená – šištice), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Pinus rigios (borovice strnutá – jehlice), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Pinus urani (borovice Uranova – šištice), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Platanus neptunii (platan Neptunův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Podocarpium podocarpum (luskoplod luskoplodý), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Populus populina (topol topolový), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Populus zaddachii var. brabenecii (topol Zaddachův odrůda Brabencova), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Pronephrium stiriacum (kapradiník štýrský), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Pungiphyllum cruciatum (bodlolist křížový), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Quasisequoia couttsiae (pasekvoje Couttsiové), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Quercus kubinyii (dub Kubinyiův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Quercus rhenana (dub porýnský), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Rosa europea (růže evropská), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Rubus merianii (ostružiník Merianův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Sabal lamanonis (sabal Lamanonův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Salix haidingerii (vrba Haidingerova), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Salix varians (vrba měnlivá), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Salvinia reussii (nepukalka Reussova), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Schenkiella crenderi (schenkiella Crenderova), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Smilax weberi (přestup Weberův), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Spirematospermum wetzleri (spirálovec Wetzlerův – plody a semena), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Stratiotes kaltennordheimensis (řezan kaltennordheimský - semena), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Stratiotes schaarschmidtii (řezan Schaarschmidtův - listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Taxodium dubium (tisovec pochybný), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Ternstroemites sp. div. (okrovatec), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Tetraclinis salicorniodies (tetraklinis slanorožcovitá), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Tilia brabenecii (lípa Brabencova), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Trigonobalanopsis rhamnoides (trigonobalanopsis řešetlákovitá), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Ulmus pyramidalis (jilm jehlanovitý), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Vitis stricta (réva tuhá – listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Vitis teutonica (réva teutonská – semena), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Woodwardia muensteriana (woodwardie Münsterova), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Zelkova zelkovifolia (nejda nejdolistá), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR
Zingiberoideophyllum liblarense (zázvorovec liblarský - listy), terciér (třetihory), Severočeská hnědouhelná pánev, ČR

Plísně na větévkách a listech rostlin, miocén, 20 mil. l., Doly Bílina, ČR
Pyrenomycetes - tvrdohouby, miocén, 20 mil. l., Doly Bílina, ČR
Roselinites areolatus, miocén, 20 mil. l., Doly Bílina, ČR
Trematosphaerites lignitum - Amphispaeriaceae, miocén, 20 mil. l., Doly Bílina, ČR
Komentáře:
 0


Kategorie videí

Všechny kategorie
Celkem videí: 135 (nové 0)

Z nalezišť (lokalit)
Celkem videí: 84 (nové 0)

O kamenech
Celkem videí: 16 (nové 0)

Ze sbírek
Celkem videí: 28 (nové 0)

Výstavy, burzy, akce
Celkem videí: 3 (nové 0)

Instruktážní videa
Celkem videí: 0 (nové 0)

Vzdělávací videa
Celkem videí: 0 (nové 0)

Zlatokopectví
Celkem videí: 0 (nové 0)

Zkameněliny
Celkem videí: 0 (nové 0)

Ostatní
Celkem videí: 4 (nové 0)

Statistika

Uživatelů celkem: 66
Počet fotek celkem: 840
Počet videí celkem: 135
Počet článků celkem: 21
Počet inzerátů celkem: 0

Nové fotky dnes: 0
Nové video dnes: 0
Nové články dnes: 0
Nové inzeráty dnes: 0

imineraly.cz 2014-2018 - Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno šíření materiálu bez souhlasu majitele.

Kód: Záškodný Marek  |  Webdesign: Pierre Borodin